Το πρόγραμμα “Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

 • Απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να κατανοήσουν καλύτερα την  επίδραση των νέων τεχνολογιών σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα
  μάθησης και διδασκαλίας
 • Χρήση καινοτόμων τεχνολογιών και νέων μέσων για προώθηση της μάθησης
 • Εναλλακτικοί τρόποι φοίτησης μέσω τεχνολογιών εξ αποστάσεως μάθησης
 • Αναγνωρισμένο από την Εκπαιδευτική Υπηρεσία Κύπρου
 • Διανύει επιτυχώς το έβδομο έτος λειτουργίας του
 • Μειωμένα δίδακτρα ύψους €4100 για το σύνολο του προγράμματος
 • Τελευταία ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων 31/3/2018.
  https://www.cut.ac.cy/studies/masters/applying/

Leave a Reply